Itorero ry'Abadventiste b'Umunsi wa 7 - SDA Ururembo
8770 Boul. St-Michel
Montreal, QC, H1Z 3G1
Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye

Ururembo/Accueil
Turi bande? Nous sommes
Tugereho/Nous joindre
Amakuru/Nouvelles
Tuganire/Forum
Tubwire/Vos commentaires
Amasengesho/Vos prières
Twige Bibiliya/Bible
Prédicateurs/Chorales
Igitabo abashyitsi/Livre d'or
Izindi web site/Liens utiles
Podcast
Video

URUREMBO >
.

Amateka Yacu

Turi abizera b'Itorero ry'Abadventistes b'Umunsi wa karindwi bagendera ku mahame y'iryo torero ry'abadiventiste ku Isi Yose. Tukaba tugizwe ahanini n'abanyarwanda ndetse n'abarundi batuye mu mugi wa Montreal mu intara ya Quebec mu gihugu cya Canada mu majyaruuguru ya America.  Tukaba turi mu matorero agize Federation y'abadventiste bo muri Quebec, Union ya Canada, Division y'Amarika ya ruguru


SDA church Logo


Itorero ry'Abadventiste bu Munsi wa Karindwi Umutwe w'Abarundi n'Abanyarwanda b'I Montreal ryatangiye mu kwezi kwa gatatu 2008 rifite abizera 15. Imiryango mike yaritangiye yari ifite ubwuzu bwo guhuza abanyarwanda baba I Montreal kugirango bafanye ikura muby'umwuka kandi bageze ubutumwa buheruka mu impande zose zumugi wa Montreal. Muri iki gihe iri torero rimaze kugira abizera barenga mirongo itandatu (60).Imigambi Yacu :

Difite umugambi w'iterambere muby'Imana tugeza ubutumwa kubari abadventiste ariko basubiye inyuma muby'umwuka tutibagiwe cyane cyane n'abandi bose bakeneye kumenya Iby'Imana kugirango dutebutse kugaruka k'umwami wacu.

Tugamije iki ?


Kugirango tugere kumugambi tuvuze haruguru dukeneye kugira urusengero rwiza dusengeramo kuko aho dukodesha ubu ari hato kandi tukaba tuhafatanya n'andi madini bityo bikaba bidindiza iteramberere ryacu. Abantu bose rero bashobora gutanga umusanzu wo guteza Imbere iri torero dukeneye inkunga yabo aho mwaba muri hose ku Isi.  Mwatugeraho mukoresheje contacts ziri kuri uru rubuga.


Inshingano yacu

Inshingano yacu ni y'itorero ry'Abadventiste b'Umunsi wa Karindwi ishingiye ku ivuga ry'ubutumwa bwiza mu mahanga yose nkuko byahishuriwe Yohana mu butumwa bw'abamariyaka batatu Ibyahishuwe 14:6-12.


Turabasaba iki

Reka rero twese dufatanyirize hamwe,  dufasha ubwoko bw'Imana kw'Izera muri Kristo
Yesu Umwami wacu kugira ngo twese azasange tumwiteguye maze tuzamuhimbaze iteka ryose Aamen.